O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava) (MOR1936)

Romani: Romanes (Karpatský) [Carpathian Romani]

Đọc bản này: O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)

Stuart Edward Mann
O keriben pal e Devleskre bičhade (the Book of Acts) was translated into Romani by the British teacher Stuart Edward Mann (1905-1986). Mann was born in Nottingham, England. He was fascinated by languages and linguistics, and was a memer of the Gypsy Lore Society. He graduated with a degree in Germanic philology from the University of Bristol in 1927. In 1929 he got a job in Albania as an English teacher at the American Vocational School in Tirana until 1931. Then he went to teach English at Masaryk University in Brno in Morava (Moravia), Czechoslovakia where he befriended local Gypsies, just as he had done previously in England and Albania.

The Moravian Romani Book of Acts 1936
Mann wrote to the British and Foreign Bible Society (BFBS) in 1934 offered to translate the Book of Acts. He translated from the English King James Version into Romānes or what he called "Moravian Romany" with the assistance of Gypsies in Moravia. The project started in 1934 with the help of two of his Gypsy students called J. Ružička and Antonín Daniel. In 1936 it was checked was revised with help from Mr and Mrs Vrba who lived in a Gypsy colony near Brno.

The Romani language of the text is Carpathian Romani but Mann rendered the dialect spoken in Moravia, but written in a way to be understood in all of Czechoslovakia. It was written in phonetic Romani using Czech style orthography and some additional diacritical marks. It was published in Prague by the British and Foreign Bible Society in 1936, which was rendered as "O Britskā he averthemeskro kher vaš mre Devleskro Lav diñas adava l’il avri" (literally "The British and Foreign House for the Word of God gave this book out") . Two thousand copies were printed, and sold for 3 Czechoslovak Crowns each. The main colporteur of the text was Mann himself who travelled round Moravia, Slovakia and Hungary. Mann also translated Romans, Corinthians and part of Revelation but these were never published. He planned to complete the New Testament, but Mann returned to England with the German occupation of Bohemia and Moravia.

This text was digitised from an orginal copy in the British and Foreign Bible Society archives in 2016, with the assistance of MissionAssist.  It was put on line as part of the United Bible Societies (UBS) Romani Affinity Group digitisation project.

© British and Foreign Bible Society 1936, 2016

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!