Iñupiatun Mumiksat Uqalugiksuat (INUPIAQ)

Iñupiaq [North Alaskan Inupiatun]

Đọc bản này: Iñupiatun Mumiksat UqalugiksuatKinh Thánh âm thanh: Iñupiatun Mumiksat Uqalugiksuat

North Slope Iñupiaq Bible

New Testament, Genesis 1-11, Ruth, Esther, Psalms 1-30 and 119, Jonah, and Obadiah © American Bible Society.

Remaining portions of Old Testament © Canadian Bible Society.

All rights reserved.

Bible text from the North Slope Iñupiaq Bible is not to be reproduced in copies or otherwise by any means except as permitted in writing by the copyright holder:

American Bible Society, 101 North Independence Mall East, Floor 8, Philadelphia, PA 19106-2155 (www.americanbible.org)

Canadian Bible Society, 10 Carnforth Road, Toronto, ON M4A 2S4 (www.biblesociety.ca)

Nhà phát hành

American Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Contemporary English VersionContemporary English Version Interconfessional EditionGood News TranslationGood News Translation (US Version)Iñupiatun Mumiksat UqalugiksuatJesus Isht Anno̱pa Mark i̱ HolissoKing James Version with Apocrypha, American EditionKing James Version, American EditionNavajo BibleYupik BibleᎢᏤ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎢᎦᏤᎵ ᏥᏌ ᎦᎶᏁᏛ ᎤᏤᎵᎦ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!