Biblia del Jubileo (jbs)

Español (América Latina) [Spanish]

Đọc bản này: Biblia del Jubileo

Biblia del Jubileo 2000

(De las Escrituras de La Reforma)

Editado por: Russell M. Stendal

Biblia del Jubileo 2000 – Russell Martin Stendal

© 2000, 2001, 2010

Puede citarse en otras obras. Siempre que su contenido no sea alterado, puede utilizarse libremente en la distribución sin fines de lucro y no comercial de la Biblia. Se necesita permiso escrito de los editores para su reproducción comercial.

Primera edición publicada en el año 2000

Libros de la Editorial LIFE SENTENCE se encuentran disponibles a precios de descuento para ministerios y otro alcance. Para obtener más información contactarse con:

LIFE SENTENCE Publishing, LLC P.O. BOX 652 Abbotsford, WI 54405

Prefiéranos en Facebook

Editorial LIFE SENTENCE, Imprenta ANEKO y Logos son marcas registradas de LIFE SENTENCE Publishing, LLC

ISBN: 978-1-62245-066-4

Para ordenar más libros de Stendal en los Estados Unidos de América:

Visite: www.lifesentencepublishing.com , o

Llame al número telefónico: 715-223-3013

Si encuentra algún error en la Biblia por favor contáctenos por correo electrónico a:

info@lifesentencepublishing.com

Nhà phát hành

LIFE SENTENCE Publishing, LLC

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia del Jubileo

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!