Rô-ma 8:28

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 80 - hình ảnh 84028 (Rô-ma 8:28)
Rô-ma 8:28