Rô-ma 8:28

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 80 - hình ảnh 12244 (Rô-ma 8:28)
Rô-ma 8:28