I Giăng 1:7

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 80 - hình ảnh 23167 (I Giăng 1:7)
I Giăng 1:7