Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Chúa Giê-xu Ơi, Con Cần Ngài

Chúa Giê-xu Ơi, Con Cần Ngài

Bạn cảm thấy từ sâu thẳm lòng mình rằng bạn cần Chúa Giê-xu? Kế hoạch cầu nguyện hai ngày này sẽ giúp bạn biệt riêng thời gian với Chúa và kêu cầu Ngài. Mục vụ Thistlebend cũng soạn kế hoạch này để đọc chung với loạt bài tám phần “Chúa Giê-xu Ơi, Con Cần Ngài”.

Chúng tôi xin cảm ơn Mục vụ Thistlebend đã cung cấp kế hoạch này. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập tại: www.thistlebendministries.org
Thông tin phát hành

Các kế hoạch liên quan

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi