Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Nhen Lại: Hướng Dẫn Đơn Giản cho Cầu Nguyện Dạn dĩ

Nhen Lại: Hướng Dẫn Đơn Giản cho Cầu Nguyện Dạn dĩ

6 ngày

Cầu nguyện là một món quà, một cơ hội tuyệt diệu để bước vào mối tương giao với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Trong kế hoạch 6-ngày này, chúng ta sẽ khám phá điều Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện và được truyền cảm hứng để cầu nguyện không thôi với lòng can đảm.

Chúng tôi xin cảm ơn Christian Caine - A21, Propel, CCM vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.propelwomen.org
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi