Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Vượt Qua Nỗi Sợ, Lo lắng, và Bất An

Vượt Qua Nỗi Sợ, Lo lắng, và Bất An

Sợ hãi là phản ứng của chúng ta đối với mối nguy hiểm được nhận thức—nó nhằm giúp chúng ta an toàn. Nhưng đôi khi, nỗi sợ hãi có thể kiểm soát chúng ta theo cách mà Đức Chúa Trời không có ý định. Những bài tĩnh nguyện này hướng dẫn bạn qua Kinh thánh, nơi Đức Chúa Trời phán trực tiếp vào nỗi sợ hãi của bạn. Suy ngẫm về cuộc sống của chính bạn dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ phát triển đức tin nơi Ngài như là một nguồn bình an thật và là câu trả lời cho mọi nỗi sợ hãi của bạn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Nhà Xuất Bản Harvest House đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.harvesthousepublishers.com/
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;