Tha Thứ Người Làm Chúng Ta Tổn Thương

Tha Thứ Người Làm Chúng Ta Tổn Thương

7 Ngày

Bất kể chúng ta phải chịu đựng những tổn thương về tình cảm hay thể chất, thì sự tha thứ là nền tảng của đời sống Cơ Đốc Nhân. Chúa Giê-xu Christ đã nếm trải hết đủ mọi kiểu đối xử bất công phi lý, thậm chí đến mức phải chết dù Ngài hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, trong giờ khắc cuối cùng của Ngài, Chúa Giê-xu đã tha thứ cho tên trộm nhạo báng Ngài trên cây thập tự kế bên, cũng như những kẻ hành quyết Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Joni and Friends, Nhà xuất bản International and Tyndale House, các đồng tác giả sách Kinh thánh Vượt qua Đau khổ, đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.beyondsufferingbible.com/

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất