Cuộc sống Thay đổi: Khi Bạn còn Độc thân

Cuộc sống Thay đổi: Khi Bạn còn Độc thân

5 Ngày

Tất cả chúng ta đều có những kỳ vọng về cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Có thể bạn đã mong đợi được kết hôn vào lúc này, nhưng thay vào đó bạn lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng hoặc tuyệt vọng. Sự thật là bạn không cần phải kết hôn để tìm thấy niềm vui và sống theo sự kêu gọi của mình. Kế hoạch 5 ngày này sẽ giúp bạn sống có mục đích ngay hôm nay và mang đến cho bạn hy vọng cho tương lai.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mục vụ Changed Women đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.changedokc.com

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất