Nhận biết và Yêu thương Ba Ngôi

Nhận biết và Yêu thương Ba Ngôi

4 Ngày

Tĩnh nguyện này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về mỗi Ngôi Vị của Ba Ngôi Đức ChúaTrời.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Grace Bible Church đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://www.grace-bible.org/college/

Thông tin phát hành

Hơn 5000 lượt hoàn tất