Sức mạnh Phi thường của sự Ngợi khen: 5 ngày Tĩnh nguyện từ Thi Thiên

Sức mạnh Phi thường của sự Ngợi khen: 5 ngày Tĩnh nguyện từ Thi Thiên

5 Ngày

Lo lắng, sợ hãi, cô đơn và trầm cảm đã tăng mạnh trong vài năm qua. Những tác giả Thi Thiên không xa lạ gì với những cảm xúc này. Tuy nhiên, họ đã học cách giải phóng sức mạnh phi thường của sự ngợi khen để đắc thắng. Khám phá bí mật để yên lặng trong những tĩnh nguyện này từ Thi Thiên.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Moody đã cũng cấp kế hoạch đọc này. Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập vào trang web: https://www.moodypublishers.com/the-extraordinary-power-of-praise/

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất