Lời Cầu Nguyện YouVersion

Ứng dụng Cầu nguyện Hàng ngày của Bạn

Trò chuyện chân thành với Đức Chúa Trời, trong cộng đồng.

Thêm lời cầu nguyện vào danh sách cầu nguyện của bạn.

Giữ những lời cầu nguyện của bạn ở chế độ riêng tư hoặc mời bạn bè cùng cầu nguyện với bạn.

Đặt lời nhắc nhở cầu nguyện và để ứng dụng giúp bạn xây dựng thói quen cầu nguyện.