Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Lời Cầu Nguyện YouVersion

Ứng dụng Cầu nguyện Hàng ngày của Bạn

Trò chuyện chân thành với Đức Chúa Trời, trong cộng đồng.

Bạn muốn thưa chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng không biết phải cầu nguyện ra sao? Chuyên mục "Hướng dẫn Cầu nguyện" sẽ hướng dẫn bạn cách cầu nguyện, dẫn dắt bạn từng bước qua các trải nghiệm cầu nguyện được mô phỏng theo Lời cầu nguyện của Chúa.

Lời Cầu Nguyện YouVersion

Thêm lời cầu nguyện vào danh sách cầu nguyện của bạn.

Lời Cầu Nguyện YouVersion

Giữ những lời cầu nguyện của bạn ở chế độ riêng tư hoặc mời bạn bè cùng cầu nguyện với bạn.

Lời Cầu Nguyện YouVersion

Đặt lời nhắc nhở cầu nguyện và để ứng dụng giúp bạn xây dựng thói quen cầu nguyện.

Lời Cầu Nguyện YouVersion

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi