Matyu 1
YUTNT
1
Yesu dakon babɨkni dakon man sɨlɨp
(Lk 3.23 ‑38)
1 # WW 22.18; 1KAG 17.11 On man sɨlɨp uŋun Yesu Kristo dakon babɨkni dakon man sɨlɨp. Yesu uŋun Dewit da kabɨkon nani. Aŋakwan Dewit uŋun Abraham da kabɨkon nani.
2Abraham uŋun Aisak dakon datni.
Aisak uŋun Jekop dakon datni
Jekop uŋun Juda gat ae peni padɨk padɨkni gat dakon datni.
3 # WW 38.29-30; Ru 4.18-22 Juda uŋun Peres gat Sera gat dakon datni. (Meŋi uŋun Tamar.)
Peres uŋun Esron dakon datni.
Esron uŋun Ram dakon datni.
4Ram uŋun Aminadap dakon datni.
Aminadap uŋun Nason dakon datni.
Nason uŋun Salmon dakon datni.
5 # Ru 4.13-17 Salmon uŋun Boas dakon datni. (Meŋi uŋun Reap.)
Boas uŋun Obet dakon datni. (Meŋi uŋun Rut.)
Obet uŋun Jesi dakon datni.
6 # 2Sa 12.24 Jesi uŋun kɨla amɨn madep Dewit dakon datni.
Aŋakwan Dewit uŋun Solomon dakon datni. (Solomon dakon meŋi kalɨp Uria dakon mɨŋatni egɨpgut.)
7Solomon uŋun Reoboam dakon datni.
Reoboam uŋun Abiya dakon datni.
Abiya uŋun Asa dakon datni.
8Asa uŋun Jeosapat dakon datni.
Jeosapat uŋun Jeoram dakon datni.
Jeoram uŋun Usia dakon datni.
9Usia uŋun Jotam dakon datni.
Jotam uŋun As dakon datni.
As uŋun Esekia dakon datni.
10Esekia uŋun Manase dakon datni.
Manase uŋun Emon dakon datni.
Emon uŋun Josaia dakon datni.
11 # 2KA 22–24; 2KAG 36.10; Jer 27.20 Josaia uŋun Joiakin gat ae notni kabɨ gat dakon datni.
(Uŋun amɨn kabɨ da bɨsapmon Israel amɨn uwalni da tɨmɨk Babilon mɨktɨmon paŋkɨ yopba egɨpgwit.)
12 # Esr 3.2 Babilon paŋkɨ egɨpgwit bɨsapmon, Joiakin uŋun Sealtiel dakon datni.
Sealtiel uŋun Serubabel dakon datni.
13Serubabel uŋun Abiut dakon datni.
Abiut uŋun Eliakim dakon datni.
Eliakim uŋun Aso dakon datni.
14Aso uŋun Sadok dakon datni.
Sadok uŋun Akim dakon datni.
Akim uŋun Eliut dakon datni.
15Eliut uŋun Eleasa dakon datni.
Eleasa uŋun Matan dakon datni.
Matan uŋun Jekop dakon datni.
16Jekop uŋun Josep dakon datni.
Josep uŋun Maria dakon eni.
Aŋakwan Maria da Yesu aŋalagɨt. Yesu uŋun Kristo yaŋ iyaŋ.
17Abrahamon da wɨŋ Dewiron dagagɨt uŋun babɨkni 14 kabɨ.
Aŋakwan Dewiron da wɨŋ uwalni da tɨmɨk Babilon mɨktɨmon paŋkɨwit bɨsap uŋun babɨkni 14 kabɨ.
Aŋakwan Babilon egɨpgwiron da wɨŋ Kristo altagɨt uŋun kɨsi babɨkni 14 kabɨ.
Yesu altagɨt
(Lk 2.1‑ 7)
18 # Lk 1.27,35 Yesu Kristo altagɨt uŋun dakon gen yaŋ. Meŋi Maria uŋun Josep da pasak do kɨlɨ manjɨwit. Mani dɨma paŋakwan Maria uŋun monjɨ kwap kɨlɨ awɨlgɨt. Monjɨ kwap awɨlgɨt uŋun Telagɨ Wup da tapmɨmon da awɨlgɨt. 19Aŋakwan Josep uŋun Maria monjɨ kwapni kɨnda awɨlak yaŋ nandaŋek yɨpmaŋ det do nandagɨt. Mani eni amɨn kɨlegɨ do amɨn morap da ɨŋamon Maria mayagɨ ɨm do dɨma nandagɨt. Yaŋ do aŋek pasɨlɨkon da kɨrɨŋɨk ɨm do nandagɨt.
20Josep yaŋ nandaŋek egakwan Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda da dɨpmɨnon altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Josep, Dewit da kabɨkon nani, Maria da monjɨ kwap uŋun Telagɨ Wup da tapmɨmon awɨlak, do Maria pak do dɨma pasolgi. 21#Lk 1.31; 2.21Uŋun monjɨ wɨli aŋalaŋban mɨŋat amɨn kabɨni dɨwarɨni wɨrɨrɨgek iyɨ do tɨmɨtdɨsak, do mani Yesu yaŋ iyɨki.”
22Uŋun yo morap altaŋakwa Amɨn Tagɨ da kombɨ amɨn aŋtagap aban gen yagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ tosok.
23 # Ais 7.14 “Nandaki. Mɨŋat kɨnda amɨn gat dɨma pakbi kɨnda da monjɨ kwap awɨlek monjɨ wɨli kɨnda aŋalasak.
Aŋalaŋban mani Emanuel yaŋ yoni.”
(Emanuel dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: “Piŋkop nin gat egɨsak.”)
24Josep dɨpmɨnon da pɨdaŋek Amɨn Tagɨ dakon aŋelo da gen iyɨgɨt uŋun guramɨgek mɨŋatni Maria pagɨt. 25#Lk 2.21Mani kaloŋɨ dɨma pagek egɨ wɨgɨ Maria da monjɨ wɨli kɨnda aŋalagɨt. Aŋalaŋban Josep da mani Yesu yaŋ iyɨgɨt.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về Piŋkop Gen