Tình ca 2:13

Tình ca 2:13 BPT

Có trái vả non mọc trên cây, và giàn nho trổ hoa thơm nức. Người yêu của anh ơi, hãy thức dậy. Chúng ta hãy đi xa, người đẹp của anh ơi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ