Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi thiên 81:1

Thi thiên 81:1 BPT

Hãy hát mừng cho Thượng Đế, sức mạnh của chúng ta; Hãy cất tiếng hoan hô Thượng Đế của Gia-cốp.

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi