Thi thiên 76:11

Thi thiên 76:11 BPT

Hãy hứa nguyện và giữ lời hứa với Chúa là Thượng Đế ngươi. Mọi người khắp nơi hãy mang lễ vật dâng cho Thượng Đế, Đấng đáng kinh sợ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ