Thi thiên 65:5

Thi thiên 65:5 BPT

Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng tôi, Ngài đáp lời chúng tôi bằng sự giải thoát diệu kỳ. Muôn dân trên đất và bên kia các đại dương sẽ trông cậy vào Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ