Thi thiên 30:5

Thi thiên 30:5 BPT

Cơn giận Ngài chỉ trong chốc lát, còn lòng nhân từ Ngài kéo dài suốt đời. Tiếng khóc than đến trú ban đêm, nhưng buổi sáng đến mang theo vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Thi thiên 30:5

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 30:5