Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi thiên 21

21
Lời cảm tạ vì vua
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
1Lạy CHÚA, vua vui mừng trong sức mạnh Ngài;
vua hớn hở khi được Ngài cứu!
2Ngài ban cho vua điều người ao ước
và không từ chối điều gì người xin. Xê-la
3Ngài đặt mọi điều tốt đẹp trước mặt người
và đội mão triều bằng vàng trên đầu người.
4Người xin được sống lâu, CHÚA liền ban cho,
nên năm tháng người kéo dài vô tận.
5Người được hiển vinh vì Ngài cho người sự đắc thắng.
Ngài ban cho người vinh dự và lời ca tụng.
6Ngài luôn ban phước cho người;
Ngài khiến người vui mừng vì Ngài ở với người.
7Vua thật lòng tin cậy nơi CHÚA.
Vì Thượng Đế Chí cao luôn yêu mến người
cho nên người sẽ không dao động.
8Tay Chúa chống lại các kẻ thù nghịch mình;
những kẻ ghét Ngài sẽ nếm biết quyền năng Ngài.
9Khi Ngài xuất hiện,
Ngài sẽ thiêu chúng trong lò lửa.
Và trong cơn giận Ngài,
CHÚA sẽ tuyệt diệt chúng.
10Ngài sẽ diệt gia đình chúng khỏi đất,
và con cháu chúng cũng không còn.
11Chúng âm mưu ác nghịch cùng Ngài,
nhưng mưu mô chúng bất thành.
12Ngài khiến chúng nó xoay lưng
khi Ngài nhắm tên bắn chúng nó.
13Lạy CHÚA, chúng tôi sẽ tôn cao Ngài bằng bài ca,
Sẽ ca ngợi quyền năng cao cả của Ngài.

Đang chọn:

Thi thiên 21: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi