Thi thiên 142:3

Thi thiên 142:3 BPT

Chúa ôi, khi tôi lo sợ, thì Chúa chỉ cho tôi lối ra. Trên đường tôi đi, Có cái bẫy gài kín.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ