Thi thiên 140:9

Thi thiên 140:9 BPT

Những kẻ quanh tôi âm mưu mờ ám. Nguyện âm mưu đó trở lại hãm hại chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ