Thi thiên 140:5

Thi thiên 140:5 BPT

Kẻ tự phụ lén gài bẫy hại tôi. Chúng giăng lưới bên đường; Chúng gài bẫy cho tôi sụp. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ