Thi thiên 140:12

Thi thiên 140:12 BPT

Tôi biết Chúa sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo, Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó nơi tòa án.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ