Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi thiên 113

113
Ca ngợi lòng nhân từ của Chúa
1Hãy ca ngợi CHÚA!
Hỡi các tôi tớ CHÚA,
hãy ca ngợi danh Ngài.
2Danh CHÚA đáng được tán tụng
từ nay cho đến mãi mãi.
3Danh CHÚA đáng được ca ngợi
từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn.
4CHÚA được suy tôn trong các quốc gia;
vinh quang Ngài lên đến tận các từng trời.
5Không ai giống như CHÚA là Thượng Đế chúng ta,
Đấng cai trị từ thiên đàng,
6Đấng nhìn xuống
các từng trời và đất.
7Chúa nâng người nghèo khổ lên khỏi đất đen,
đem kẻ cô thế ra khỏi bụi tro.
8Ngài đặt họ ngồi với các kẻ quyền quí,
với các lãnh tụ của dân Ngài.
9Ngài khiến đàn bà hiếm muộn sinh con cái,
được hớn hở làm mẹ.
Hãy ca ngợi CHÚA!

Đang chọn:

Thi thiên 113: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi