Châm ngôn 24:23

Châm ngôn 24:23 BPT

Sau đây là lời lẽ của người khôn: Khi ngồi phân xử không nên thiên vị bên nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ