Châm ngôn 23:17

Châm ngôn 23:17 BPT

Đừng ganh tị với kẻ có tội, nhưng hãy luôn luôn kính sợ CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ