Châm ngôn 18:1

Châm ngôn 18:1 BPT

Những kẻ thiếu thân thiện tỏ ra ích kỷ, và cãi vã với sự khôn ngoan thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ