Dân số 12:9

Dân số 12:9 BPT

CHÚA rất bất bình với họ, rồi Ngài ngự đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ