Mi-ca 3:12

Mi-ca 3:12 BPT

Vì các ngươi, mà Xi-ôn sẽ bị cày như ruộng. Giê-ru-sa-lem sẽ chỉ như đống đá vụn, và ngọn đồi mà đền thờ được xây lên sẽ đầy bụi rậm bao phủ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ