Gióp 21:24

Gióp 21:24 BPT

Thân thể được no béo, xương cốt tráng kiện và khoẻ mạnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ