Sáng thế 2:25

Sáng thế 2:25 BPT

Cả người đàn ông và vợ đều trần truồng nhưng không cảm thấy xấu hổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng thế 2:25