Giáo huấn 12:1

Giáo huấn 12:1 BPT

Khi còn trẻ hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa mình, trước khi thời buổi khó khăn đến, và những năm tương lai khi ngươi nói, “Tôi không mãn nguyện về những năm tháng ấy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiáo huấn 12:1