I Cô-rinh 9:3

I Cô-rinh 9:3 BPT

Đây là câu trả lời của tôi cho những người thắc mắc về chức sứ đồ của tôi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ