I Cô-rinh 9:1

I Cô-rinh 9:1 BPT

Tôi là người tự do. Tôi làm sứ đồ. Tôi đã thấy Giê-xu, Chúa chúng ta. Các anh chị em là kết quả của công tác tôi trong Chúa Giê-xu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ