I Cô-rinh 5:6

I Cô-rinh 5:6 BPT

Sự khoe khoang của anh chị em không tốt đâu. Anh chị em biết câu ngạn ngữ, “Một chút men đủ làm dậy cả đống bột.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ