I Cô-rinh 4:6

I Cô-rinh 4:6 BPT

Thưa anh chị em, tôi đã dùng A-bô-lô và cá nhân tôi dẫn chứng để anh chị em học được ý nghĩa của câu ngạn ngữ, “Hãy noi theo lời dạy của Thánh Kinh.” Như thế anh chị em sẽ không trọng người nầy, mà khinh người kia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ