Khải-huyền 12:1

Khải-huyền 12:1 VIE1925

Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn-bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều-thiên bằng mười hai ngôi sao.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ