มัทธิว 3
NODTHNT
3
ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​บอก​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป
1หลาย​ปี๋​ผ่าน​มา ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​บอก​คน​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ใน​แคว้น​ยูเดีย 2ว่า “กลับใจ๋​จาก​บาป​เน่อ ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​ใก้​เข้า​มา​แผว​แล้ว” 3อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​อู้​เถิง​ยอห์น​คน​นี้​ว่า
“มี​เสียง​ฮ้อง​เอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า
‘เกียม​ใจ๋​หื้อ​พร้อม
สำหรับ​ก๋าน​เข้า​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า
จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​พระองค์’#อสย. 40:3
4ยอห์น​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เขา​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​เรียบ​ง่าย นุ่ง​เสื้อผ้า​ตี้​แป๋ง​จาก​ขน​อูฐ มี​สายฮ้าง​หนัง​มัด​แอว​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ใน​สมัย​โบราณ กิ๋น​จั๊กแต๋น​กับ​น้ำเผิ้ง​ป่า​เป๋น​อาหาร 5คน​จ๋ำนวน​นัก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม ใคว่​แคว้น​ยูเดีย ตึง​ต๋ำ​แถว​แม่น้ำ​จอร์แดน​ปา​กั๋น​มา​ฟัง​ยอห์น​เตสนา 6เมื่อ​หมู่​เขา​สารภาพ​บาป​แล้ว ยอห์น​ก็​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน
7แต่​เมื่อ​ยอห์น​หัน​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​หลาย​คน​ปา​กั๋น​มา​เปื้อ​จะ​ฮับ​บัพติศมา ยอห์น​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​จ้าด​งู​ปิ๊ด ใผ​เตื๋อน​หื้อ​หมู่​เจ้า​หลบ​หนี​จาก​ก๋าน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​เถิง 8เยียะ​หื้อ​ผ่อ​กำ​ลุ​ว่า หมู่​เจ้า​มี​จีวิต​ตี้​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​แต๊ๆ ก่อน​ตี้​มา​ฮับ​บัพติศมา 9บ่ดี​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​ว่า ‘หมู่​เฮา​บ่ต้อง​ถูก​ลงโต้ษ ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​ลูก​หลาน​ต๋านเต๊า​ของ​อับราฮัม’ เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​บ่าหิน​หมู่​นี้​ก๋าย​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​ก็​ได้​เน่อ 10มุย​ได้​เกียม​แน​ไว้​ตี้​ปื๊น​เก๊าไม้​แล้ว เก๊าไม้​กู้​เก๊า​ตี้​เกิด​หน่วย​บ่ดี​จะ​ถูก​ตัด แล้ว​ขว้าง​ใส่​ใน​ก๋อง​ไฟ
11“เฮา​หื้อ​หมู่​เจ้า​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​เปื้อ​หื้อ​หัน​ว่า หมู่​เจ้า​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​แต๊ๆ แต่​จะ​มี​ผู้​นึ่ง​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​เฮา แม้แต่​จะ​ติ้ว​เกิบ​หื้อ​พระองค์ ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​ตี้​จะ​เยียะ​จาอั้น​เลย พระองค์​จะ​หื้อ​เจ้า​ตังหลาย​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ กับ​ด้วย​ไฟ 12พระองค์​เหมือน​จาวนา มือ​ของ​พระองค์​ก๋ำ​ผาก​หะ​ข้าว​ไว้ แล้ว​พระองค์​จะ​สะสาง​ตะราง​ตี๋​ข้าว​จ๋น​ใคว่ จะ​เก็บ​ข้าว​เต้ง​ไว้​ใน​หลองข้าว ส่วน​ข้าว​ลีบ​ก็​จะ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​ตี้​บ่ฮู้จัก​ดับ”
พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น
13ใน​ต๋อน​นั้น​พระเยซู​เตียวตาง​จาก​แคว้น​กาลิลี มา​หา​ยอห์น​ตี้​แม่น้ำ​จอร์แดน​เปื้อ​ขอ​ฮับ​บัพติศมา 14แต่​ยอห์น​บ่ยอม​เยียะ​หื้อ อ้าง​ว่า “พระองค์​ต้อง​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​แก่​ข้าพเจ้า บ่ใจ้​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​พระองค์”
15แต่​พระเยซู​ตอบ​ยอห์น​ว่า “ใน​เตื้อ​นี้ หื้อ​เป๋น​จาอี้​ไป​ก่อน ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​เปิง​ดี​เยียะ​กู้​อย่าง​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน” ยอห์น​ก็​หื้อ​บัพติศมา​พระองค์ 16เมื่อ​พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​แล้ว ก็​ผด​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ แล้ว​ฟ้า​สวรรค์​ก็​แหวก​ออก พระองค์​หัน​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​บน​พระองค์ 17แล้ว​มี​เสียง​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​เปิงใจ๋​แต๊ๆ”