Nhã Ca 2:14

Nhã Ca 2:14 KTHD

Bồ câu của anh đang ẩn mình trong đá, tận trong nơi sâu kín của núi đồi. Hãy để anh ngắm nhìn gương mặt em; hãy để anh nghe tiếng của em. Vì giọng nói của em dịu dàng, và gương mặt của em kiều diễm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ