Rô-ma 7:7

Rô-ma 7:7 KTHD

Nói thế, có phải luật pháp là tội lỗi không? Tuyệt đối không! Luật pháp không phải là tội nhưng dạy tôi biết điều gì là tội. Tôi không biết tham muốn là tội, nếu luật pháp không dạy: “Con đừng tham muốn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ