Rô-ma 7:11

Rô-ma 7:11 KTHD

Vì tội lỗi đã lợi dụng điều răn để lừa dối tôi, và nhân đó giết tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ