Thi Thiên 144:9

Thi Thiên 144:9 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ hát bài ca mới cho Chúa! Con sẽ ca tụng Chúa với đàn hạc mười dây.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ