Thi Thiên 144:13

Thi Thiên 144:13 KTHD

Nguyện các kho vựa chúng con sẽ đầy tràn lương thực đủ loại. Nguyện bầy chiên chúng con sinh sản đầy đồng, hàng nghìn hàng vạn
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ