Thi Thiên 14:5

Thi Thiên 14:5 KTHD

Chúng sẽ chìm trong khiếp sợ, kinh hoàng, vì Chúa có mặt giữa người công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ