Châm Ngôn 6:2

Châm Ngôn 6:2 KTHD

Nếu con vướng mắc lời thề, bị miệng lưỡi con ràng buộc
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ