Dân Số Ký 17:5

Dân Số Ký 17:5 KTHD

Gậy của người được Ta chọn sẽ trổ hoa, như vậy dân chúng sẽ không còn lý do gì để phàn nàn con nữa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ