Lê-vi Ký 22:8

Lê-vi Ký 22:8 KTHD

Con cháu A-rôn không được ăn thịt súc vật chết hay súc vật bị thú dữ xé xác, vì sẽ làm cho mình ô uế. Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ