Lê-vi Ký 22:5

Lê-vi Ký 22:5 KTHD

hoặc đụng đến một loài sâu bọ, hay một người bị ô uế vì bất kỳ lý do gì
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ